top of page
WhatsApp Image 2022-11-30 at 12.02_edited.jpg

Evènman

Make the Road Connecticut òganize reyinyon regilye pou diskite sou pwoblèm enpòtan pou kominote a.  Gade kalite reyinyon yo ak kijan pou patisipe anba a.

The following positions are currently available:

Reyinyon Jeneral yo

CHAK MWA

BRIDGEPORT & HARTFORD

Reyinyon sa yo reyini manm nan tout komite nou yo pou diskite sou pwoblèm enpòtan Make the Road CT ap travay sou yo.

Reyinyon jeneral yo te sispann tanporèman akòz COVID. Pou plis enfòmasyon: info@maketheroadct.org

Reyinyon Jeneral yo

CHAK MWA

BRIDGEPORT & HARTFORD

Reyinyon sa yo reyini manm nan tout komite nou yo pou diskite sou pwoblèm enpòtan Make the Road CT ap travay sou yo.

Reyinyon jeneral yo te sispann tanporèman akòz COVID. Pou plis enfòmasyon: info@maketheroadct.org

bottom of page