top of page
make the road protestors

Fè don

Tanpri sipòte travay Make the Road CT pou konstwi pouvwa ak goumen pou diyite ak respè pou moun imigran ak klas travayè yo lè w fè yon don. 

Donasyon taks dediktib yo ka fè pou Make the Road Connecticut, yon pwojè Make the Road States Inc. yon òganizasyon san bi likratif 501(c)(3).

bottom of page