top of page
reporter interviewing a make the road volunteer

Sal Nouvèl

Make the Road Connecticut travay pou sipòte imigran yo pou yo aktif nan kominote yo epi pou yo leve tèt yo soti nan povrete atravè sèvis legal ak sipò, angajman sivik, edikasyon transfòmasyon ak inovasyon politik.

Search
bottom of page