top of page
Search

Lanse Kanpay Husky 4 Imigran yo


Pandan plizyè ane, nou te goumen pou aksè a swen sante pou imigran CT yo, epi nan 2021 nou te pase lejislasyon pou elaji aksè nan swen sante HUSKY a fanm ansent ak timoun ki poko gen 8 zan. Men, nou konnen timoun yo fè pi byen lè paran yo fè pi byen. Join nou pandan n ap kòmanse Kanpay Husky 4 Imigran 2022 nou an pou elaji swen sante a pou tout moun nan CT kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon an!


Kilè: Lendi 7 fevriye a 4pm RSVP: bit.ly/2022HUSKYCampaignLaunch


Ou pral tande pale de moun ki te pèsonèlman afekte pa mank aksè nan swen sante ak lejislatè ki konprann nesesite pou chanjman.


2 views0 comments

Comments


bottom of page